התארגנות

היכולת של האדם להתארגן ברצף של פעולות, הדרושות לצורך ביצוע מטלה באופן רציף, שיטתי ומתואם בזמן ובמרחב, על מנת שיוכל להוציאה לפועל באופן מוצלח, ביעילות ובדיוק.

כישורי התארגנות תקינים דרושים לילד על מנת שיוכל להשתתף בביצוע פעילויות יומיומיות האופייניות לגילו כמו: ארגון סביבת הפעילות, ארגון כלי הכתיבה, ארגון הילקוט וארגון חומר הלימוד. כמו כן לצורך כתיבה ברורה וקריאה נדרשת יכולת התארגנות טובה.