כתיבה

אחת מהפעילויות המורכבות ביותר לתקשורת אנושית, הכוללת היבטים קוגניטיביים, תפיסתיים ומוטוריים. כתיבה יעילה הינה כתיבה מדויקת, קריאה ומהירה.

קשיים בכתיבה עלולים להשפיע על יכולתו של הילד לבטא את הידע האמיתי שלו. לקשיים בכתיבה יכולים להיות מספר מאפיינים כמו: כתב יד בלתי קריא, קצב כתיבה איטי, איכות קו לקויה, התארגנות לקויה על הדף (רווחים בין מילים ואותיות, מיקום בשורה), עיצוב לא נכון של האותיות, וכמו כן אחיזת עפרון לקויה, מנח גוף לא תקין בעת הכתיבה ועוד.