תפיסה

התפיסה הינה תהליך מנטאלי, שבאמצעותו האדם מארגן ומפרש את הגירויים אותם הוא קולט מהסביבה החיצונית והפנימית באמצעות חושיו. הגירויים מגיעים אל מערכת העצבים ושם עוברים תהליכים לצורך תרגומם ופירושם על ידי האדם. התפיסה החזותית היא אחד התפקודים הפסיכולוגיים המתפתחים ראשונים ומהווה גשר בין האדם לסביבה.

תפקודי תפיסה חזותית תקינים חשובים ומהווים את הבסיס ליכולת החזותית-מוטורית. התפיסה החזותית ככלל, והאינטגרציה החזותית-מוטורית בפרט, מעורבות בחלק גדול מהפעילויות היומיומיות כמו: לבוש, ציור, גזירה, כתיבה ומשחקי בניה והרכבה.